Produkty na liečbu jaziev:

obrazky-pred-a-po

Ako vznikajú jazvy ? (čo je jazva, typy jaziev, liečba jaziev)

Jazva je súčasťou prirodzeného procesu hojenia kože. Vzniká ako následok násilného porušenia kože, ktoré je spôsobené úrazom alebo chirurgickým zákrokom. Rozsah a vzhľad jazvy závisí od mnohých okolností. Jazva „pracuje“ (mení svoj tvar a veľkosť) až 18 mesiacov od svojho vzniku. Obzvlášť vážne poranenia môžu spôsobovať červené, vyvýšené, neustále sa rozširujúce jazvy, ktoré narúšajú naše pohodlie, svrbia, štípu, bolia a v neposlednom rade obmedzujú pohyblivosť kĺbov. Pre mnohých z nás predstavujú zdroj nepríjemných psychických problémov, pre iných problém estetický, alebo aj výrazné pracovné obmedzenie.

Po zahojení rany sa môžu formovať rôzne typy jaziev:

1. Hypertrofické jazvy (vyvýšené)
– vznikajú nadmerným tvorením novej kože, preto sa im hovorí aj hyperaktívne. Tieto jazvy sú zvyčajne červené, hrubé a tvrdé. Často svrbia alebo bývajú bolestivé a nepríjemné.
Majú tendenciu vystupovať nad úroveň okolitej kože, pritom sa ale nerozširujú mimo oblasti pôvodného zranenia, to znamená, že ich rast obmedzujú rozmery rany. Zvyčajne sa tvoria v priebehu dvoch týždňov po zranení.

2. Keloidné jazvy (jazvy prečnievajúce línie rany)
– sú hrubé, oblé, tvoria nepravidelné zhluky jazvovitého tkaniva, ktoré sa šíri cez hranice pôvodného zranenia. Často sú červené alebo tmavšie v porovnaní s okolitou kožou.
Môžu vzniknúť aj neskôr po zranení a taktiež sa zhoršiť počas tehotenstva. Tvoria sa v akomkoľvek veku, ale majú sklon rýchlejšie sa vyvíjať u mladších osôb a u ľudí s tmavšou pleťou. Tendencia k tvorbe keloidov býva dedičná.

3. Atrofické jazvy (preliačené)
– vznikajú, ak sa rana nehojí správne a tvorí sa tak nedostatočné množstvo nového spojivového tkaniva. Výsledná jazva je pod úrovňou okolitej kože, napr. jazvy po akné alebo ovčích kiahňach.


Liečba jaziev


Schopnosť hojenia kože po rôznych typoch poranení alebo po chirurgických zákrokoch je u každého pacienta iná. Jazvy majú najrozličnejšie tvary, farbu a veľkosť. Pre väčšinu ľudí predstavujú veľký handicap. Ich spoločným cieľom je účinná liečba, ktorá trvá najmenej 2 – 3 mesiace, v ťažších prípadoch aj 6 mesiacov. To, ako jazva vyzerá po liečbe, ovplyvňuje jej samotný vznik a nepochybne ďalšia starostlivosť o ňu.

Predpokladom spoľahlivej, účinnej a bezpečnej starostlivosti je začať s liečbou čo najskôr. Odmenou sú jazvy, za ktoré sa pacient nemusí hanbiť, a ktoré majú prirodzenú farbu.
Dôležité je však uvedomiť si, že jazva sa nedá nikdy definitívne odstrániť. No pomocou rôznych opatrení sa môže zahojiť tak, aby bola čo najmenej nápadná. Bezbolestná liečba jaziev a jej bezrizikové použitie v akejkoľvek vekovej kategórii je metóda, ktorá si v radoch lekárov získava stále viac priaznivcov. Jednou z takýchto metód je aplikácia produktov na báze silikónu, a to vo forme silikónového plátku, silikónového gélu alebo silikónovej tyčinky. Všetky tieto produkty sú určené na liečbu jaziev po uzavretí a zahojení rany. Nesmú sa používať na otvorené alebo čerstvé rany.

Silikónové produkty na liečbu jaziev pre pacientov s keloidnými a hypertrofickými jazvami predstavujú možnosť jednoduchej, bezpečnej a vysoko účinnej liečby. Tá pacienta neobťažuje, nie je agresívna, ani bolestivá, má výbornú znášanlivosť (možnosť aplikácie aj u detských pacientov, tiež na citlivú pokožku), je ľahko dostupná a aj ekonomicky únosná. V porovnaní s inými liečebnými postupmi má vysoké percento úspešnosti. Výsledok liečby je viditeľný a trvalý.

Spôsob účinku

Jazvy si pri ich liečbe vyžadujú ideálne prostredie, t.j. vhodnú rovnováhu vlhkosti (silikónový gél vo všetkých troch formách redukuje stratu vody odparovaním) a maximálny prísun kyslíka. Hydratácia je kľúčom k dosiahnutiu prirodzenej a efektívnej liečby. Napomáha produkcii kolagénu pre rýchlejšie hojenie. Keď je jazva suchá, neumožňuje pokožke dostatočne dýchať a zapríčiňuje rôzne kožné ochorenia. Hoci je pokryté celé ošetrované miesto, silikónový gél je polopriepustný, umožňuje kyslíku prenikať, zatiaľ čo sa vyparuje dostatočné množstvo vody. Tak vzniká ideálne prostredie pre liečbu jazvovitého tkaniva.

Silikónový gél v našich produktoch pokrýva ošetrované prostredie dokonale. Zabezpečuje kompletnú liečbu celého miesta. Silikónový gél vytvára na pokožke jemnú vrstvu, ktorá do pokožky nevniká, ale je s ňou v neustálom kontakte. Mnohé vedecké výskumy dokázali, že tvorba jaziev je značne redukovaná, ak je poranená časť pokožky po zahojení rany v neustálom kontakte so silikónom. Žiadny liečivý prípravok ani typ liečby jazvu úplne neodstráni. Je však klinicky dokázané, že silikónové produkty sú účinné a zároveň bezpečné pri liečbe, ako aj prevencii týchto nevzhľadných abnormálnych jaziev. Jazvám napomáhajú splynúť s okolitým, zdravým tkanivom. Vylepšia vzhľad nových aj starých jaziev.

Obsah tejto webstránky je chránený autorským právom. Porušenie autorského práva, najmä kopírovaním, rozmnožovaním, napodobňovaním, menením, prenášaním, znovupoužitím, preposielaním alebo používaním pre verejné alebo vlastné komerčné účely alebo iným šírením obsahu webstránky pre komerčné účely bez súhlasu oprávnenej osoby je zakázané.