Produkty na liečbu jaziev:

obrazky-pred-a-po

Informácie pre odborníkov

Odborné štúdie na stiahnutie:

slovenské:
studia MUDr.Babík.doc
Pooperačná starostlivosť o jazvy po popálení.

anglické:
clinical_silicone_gel_sheeting.pdf
Silicone gel sheeting for the prevention and management of evolving hypertrophic and keloid scars

clinical_silicone_gel_sheeting2.pdf
Silicone gel sheeting in scar therapy

Clinicals-Prosil a Platky.pdf
Prominent SCAR THERAPY: slide-on applicator versus traditional sheets

Clinical Recommendations.pdf
International Clinical Recommendations on Scar Management

Obsah tejto webstránky je chránený autorským právom. Porušenie autorského práva, najmä kopírovaním, rozmnožovaním, napodobňovaním, menením, prenášaním, znovupoužitím, preposielaním alebo používaním pre verejné alebo vlastné komerčné účely alebo iným šírením obsahu webstránky pre komerčné účely bez súhlasu oprávnenej osoby je zakázané.