Produkty na liečbu jaziev:

obrazky-pred-a-po

Liečebný režim

EpiDerm, Xeragel, Prosil by sa mali aplikovať najmenej 12 hodín denne. Optimálna doba aplikácie je však 24 hodín denne po dobu 8-12 týždňov. Je možné ich aplikovať aj dlhšie ako 12 týždňov. Čím dlhšie sa produkty používajú, tým lepšie (dlhšie) účinkujú. V prípade aplikácie na 24 hodín denne, je potrebné plátok, gél aj tyčinku odstrániť z jazvy najmenej dvakrát denne, umyť ich aj jazvu a znovu aplikovať. Pred každou aplikáciou je potrebné jazvu aj silikónový plátok umyť nedráždivým mydlovým roztokom. Môže to byť detské mydlo alebo čistiaci roztok SilqueClenz, ktorý sa odporúča na umývanie jazvy aj pri použití Xeragelu a Prosilu.


Kombinované použitie EPIDERMU, XERAGELU, PROSILU

Silikónové plátky EpiDerm sa odporúča používať najmä v noci. Keďže je možné Xeragel alebo Prosil oveľa ťažšie spozorovať, je vhodnejšie ich aplikovať na verejnosti, resp. v práci. Táto kombinácia je ideálnym spôsobom, ako maximalizovať účinok tejto terapie bez narušenia Vášho životného štýlu.

Obsah tejto webstránky je chránený autorským právom. Porušenie autorského práva, najmä kopírovaním, rozmnožovaním, napodobňovaním, menením, prenášaním, znovupoužitím, preposielaním alebo používaním pre verejné alebo vlastné komerčné účely alebo iným šírením obsahu webstránky pre komerčné účely bez súhlasu oprávnenej osoby je zakázané.